ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานประเมินเสนอ

ประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานประเมินเสนอ

 

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองผลการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามที่คณะทำงานประเมินเสนอ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like