ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
271 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2560 Thursday, 02 March 2017 งานประชาสัมพันธ์ 65
272 การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1/2560 Thursday, 02 March 2017 งานประชาสัมพันธ์ 262
273 โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 Thursday, 02 March 2017 งานประชาสัมพันธ์ 206
274 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี Monday, 27 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 231
275 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 Monday, 27 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 201
276 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกิจกรรม RVP รักษาความปลอดภัยทางถนน Monday, 27 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 178
277 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Wednesday, 22 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 176
278 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับฟังการแนะแนวอาชีพ Tuesday, 21 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 196
279 รางวัลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 Monday, 20 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 154
280 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการใช้ Excel รางวัลชนะเลิศแข่งขันออกแบบสุรินทร์มาสคอต Monday, 20 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 152
281 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Monday, 20 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 130
282 โครงการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ Friday, 17 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 137
283 วันบลูเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2560 Thursday, 16 February 2017 งานประชาสัมพันธ์ 134
284 ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ Tuesday, 07 February 2017 กัณหา อุทธิเสน 163
285 การประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2559 Friday, 27 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 184
286 มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ Saturday, 21 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 156
287 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2559 Saturday, 21 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 154
288 ครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2559 Saturday, 21 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 54
289 โครงการการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง Saturday, 21 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 144
290 พิธีมอบเงินสนับสนุนกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 Saturday, 21 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 120
291 รางวัลชนะเลิศช่างคอมตัวจิ๋ว Friday, 20 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 113
292 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Friday, 20 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 128
293 วันครู ประจำปี 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ Friday, 20 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 159
294 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 Thursday, 05 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 175
295 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 Thursday, 05 January 2017 งานประชาสัมพันธ์ 104
296 ประชุมเตรียมการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 Wednesday, 28 December 2016 งานประชาสัมพันธ์ 339
297 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (Cultural Vaccine) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม Wednesday, 28 December 2016 งานประชาสัมพันธ์ 193
298 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559 Wednesday, 28 December 2016 งานประชาสัมพันธ์ 198
299 การประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Thursday, 15 December 2016 งานประชาสัมพันธ์ 224
300 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 Wednesday, 14 December 2016 งานประชาสัมพันธ์ 171
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 20
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like