ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
61 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Tuesday, 02 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 62
62 งานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ" Monday, 01 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 77
63 พิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล Monday, 01 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 74
64 โครงการนำร่องพัฒนาครูต้นแบบให้มีเทคนิคการสอนภาษาจีนและบูรณาการใช้สื่อการสอนในระบบออนไลน์ Thursday, 27 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 68
65 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา OTOP Wednesday, 26 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 75
66 ประเมิณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ Wednesday, 26 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 120
67 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเทคนิคพลัง “ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปี 2561 Tuesday, 25 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 120
68 บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทยมอบเครื่องยนต์ให้แก่สถาบันการศึกษาสังกัด Friday, 21 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 112
69 พิธีมอบเครื่องมือแก่ช่างชุมชน Thursday, 20 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 78
70 ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ Saturday, 15 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 88
71 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Thursday, 13 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 89
72 การประเมินการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Wednesday, 12 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 71
73 ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก Tuesday, 11 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 121
74 งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ 61” Sunday, 09 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 74
75 ประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ Sunday, 09 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 75
76 คณะครูศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Thursday, 06 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 79
77 โครงการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ Thursday, 06 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 84
78 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ Monday, 03 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 77
79 การติดตามผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 Sunday, 02 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 88
80 โครงการเชิดชูคนดี SISAT Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 132
81 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 64
82 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล สถานศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอาชีวศึกษา) Thailand Energy Award 2018 Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 83
83 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยประจำปีการศึกษา 2561 Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 81
84 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Thursday, 30 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 90
85 งานมุฑิตาแผนกวิชาการบัญชี Thursday, 30 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 93
86 โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ Wednesday, 29 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 68
87 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ Wednesday, 22 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 69
88 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 Wednesday, 22 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 89
89 การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2560 Tuesday, 21 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 58
90 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE Tuesday, 21 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 74
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 20
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like