ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ผู้บริหารสถานศึกษา นายวรรณดี กลมพันธ์
นายวรรณดี กลมพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

Contact
Address:
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง ฯ
จังหวัดศรีสะเกษ
33000

Telephone: 0-4563-1369
Fax: 045-612698
Mobile Phone Number: 082-669-5425

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like