โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาค จำนวน 298 คน ได้โลหิต 89,400 ซีซี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, : ภาพ)