ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรครูอาวุโส โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักศึกษาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงและอบอุ่น  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โดมฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู, ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like