ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE รางวัลระดับภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

รางวัลระดับภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

(ณชิตา จิรณัฏฐกุล : รายงาน/ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like