ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE SISAKET CAMP

TO BE NUMBER ONE SISAKET CAMP

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ สารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกษศรีสะเกษ และ ชุมชนบ้านขี้เล็ก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE SISAKET CAMP) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like