ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL ประจำปี 2561

นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เวทีงานกาชาดงานสี่เผ่าไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 และเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สุจิรา วิชาชาติ  ภาพ)

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดศรีสะเกษให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยั่งยืนรวมทั้งมีความพร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 19 แห่ง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รองประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาแกนนำ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ 19 สถานศึกษาร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวยาเสพติดหัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุทะเลาะวิวาท” และหัวข้อ“ยาเสพติด...เยาวชนไทยต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง” โดยพันตำรวจโทชรัมย์ เพ็งสุริยา สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษพร้อม คณะ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแกนนำจาก นายเอกวิทย์ ธาตุไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดร นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทราบบทบาท หน้าที่กรรมการเครือข่ายเยาวชนอาชีวะต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,รัชพล นะที : ภาพ)

 

วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 และโครงการคลินิกคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพระครูปรีชากิจจาทร พระวิทยากรประจำคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บรรยายธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพละเอนกประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษา อันเป็นผลดีต่อการเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเรียน ทั้งยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ “กายพร้อม ใจพร้อม เพื่อการเรียนที่มีคุณภาพ” และมอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 58 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีและต่อเนื่อง ให้เป็นกิจนิสัยในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองครูเป็นผู้ส่งมอบและคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ สวนสุขภาพวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(วลีรัตน์ ทองอินทร์ : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like