ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ

 

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกรายวิชาและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 โดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สนตน : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 29 August 2018 14:59)

 

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมประเมิน นำโดยนางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นางสาวกรรณิกา ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีกระนวน นางเนาวรีตน์ อันทรบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และนายทองหล่อ พามนตรี ครูวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด การประเมิณในครั้งนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจำนวน 6 แห่ง เข้ารับการประเมินประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(นางสาวณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศตวรรษ พันธ์สมตน : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 22 August 2018 18:44)

 

การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยนายสงัด ยศเฮือง ประธานกรรมการและคณะกรรมการ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ,ประวิทย์ ราชภักดี, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

 

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) และรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 จากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 22 August 2018 18:45)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 115 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like