ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายชัยรัตน์ ทองใบ หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ นายสมคิด พิมสอน และนายวรรณยารัตน์ จงวัฒนารักษ์ ครูผู้สอน นำนักศึกษาระดับ ปวส.1 จำนวน 83 คน เข้าดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ สถานีโทรทัศน์โมเดิลไนท์ อสมท. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในสถานประกอบการ และสมารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สมคิด พิมสอน ภาพ)

Last Updated (Monday, 17 August 2015 15:21)

 

พิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ)

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้กับกับนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษา 18 แห่ง และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมในพิธี และ นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาวิชาทหารชาย และหญิง จำนวน 1,308 นาย เดินสวนสนาม และวิ่งสวนสนาม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งสามัคคี และมีระเบียบวินัย เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้เป็นยุวชนทหารเยี่ยงวีรชนในอดีต

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Friday, 21 August 2015 11:10)

 

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  โดย นายยุทธนา วิริยะกิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี และนางสุจิตตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิต มีประชาชน นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 784 คน ได้โลหิต 235,200 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล และเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยเหล่าพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

(S2 S6 : ณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 13 August 2015 11:02)

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558"

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558" ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้ซาบซึ้งในพระคุณแม่ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 11 August 2015 15:30)

 

นักศึกษาวิชาทหาร ซ้อมเหตุเกิดอัคคีภัย

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัย เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดย ชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ แก่ นักศึกษาวิชาทหาร และซักซ้อมเผชิญเหตุ แนะนำการใช้อุปกรณ์ การอพยพคน และการขนย้ายสิ่งของสำคัญ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิง ได้อย่างถูกต้อง รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกัน เมื่อเกิดเหตุจริง

(S1 S2 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 48 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like