ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธี การประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558 รหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1,032 คน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมในพิธี เพื่อให้แนวทาง นโยบายแก่นักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และนักศึกษากับอาจารย์ ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S1 S2 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Monday, 11 May 2015 19:31)

 

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ใหม่ ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,300 คน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558  นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนนักศึกษา ใหม่ รับทราบนโยบาย และระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน       ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S2 S3 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 17:05)

 

การสอบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาเทียบโอนความรู้

นายอุดม วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานพิธีการสอบประเมินผลการเรียนรู้ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานชีพ รุ่นที่ 9 โดย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสุรยุทธ ธนสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีสังขะ  นางประจักรศรี สุต๋า หัวหน้างานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ และคณะครูผู้สอน ร่วมในพิธี เพื่อสอบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และสอบมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

(S2 S7 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:30)

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในการประหยัดพลังงาน

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง PLC ในการประหยัดพลังงาน ระหว่าง วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยคณะวิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย นายบุญชูู สมบูรณ์เพ็ญ รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์     ประสิทธิ์ นาทิน และคณะ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนภาควิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมใจเรียนรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายสู่การประหยัดพลังงานต่อไป

(S2 S4 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Thursday, 14 May 2015 16:28)

 

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกันทรารมย์ จังวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในวิทยาลัย โดย อาจารย์เชิดชัย จิณะแสน วิทยากร บรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

(S9 : จุฑาทิพย์ ชัยนิลพันธ์ รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Monday, 11 May 2015 14:28)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 44 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like