Automatic fever screening system for Safe area

กรุณา Sign in เข้าระบบก่อนครับ

OK
เข้าพื้นที่ล่าสุด
ระบบจะจับเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม "ลงชื่อเข้าพื้นที่" ระบบจะหยุดจับเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม "ลงชื่อออกนอกพื้นที่" พร้อมกับบันทึกตำแหน่ง GPS ของท่าน

รายงานการเข้าพื้นที่

ที่
เมลย์
สถานที่
เวลาเข้า
เวลาออก
จำนวนชั่วโมง
พิกัด GPS

พื้นที่ของคุณ

ติดต่อ-สอบถาม

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาของคุณ เพื่อให้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างรวดเร็ว เราจะทำการแก้ไขหรือตอบข้อสงสัยโดยเร็วที่สุด

คำถามของคุณ

ที่
วันที่
ตำถาม
คำตอบ
...