ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
รายวิชาของ ผาณิตา   สีหนาท
ที่กลุ่ม  รหัสวิชา  ชื่อวิชาหน่วยกิตใบรายชื่อผลการเรียนรายงานเวลาเรียน
ไม่ครบ 80%
1พค.1/122001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
2พค.1/222001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
3พบ.1/322001001ธุรกิจทั่วไป2 (2)
4พบ.2/122012112การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3 (3)
5พบ.2/222012112การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3 (3)
6พบ.2/322012112การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3 (3)
7พบ.2/422012112การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ3 (3)
8สบบ.2/132012005การบัญชีชั้นสูง 13 (4)
9สบบ.2/232012005การบัญชีชั้นสูง 13 (4)
10สบบ.1/132012007การบัญชีภาษีอากร3 (3)
11สบบ.1/232012007การบัญชีภาษีอากร3 (3)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.2761111 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.