คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทส.31
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาน.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
2901-2006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-26-17 33

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011003 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 29012118 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012006 -------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นายประวิทย์
//------------------ 29012126 ------------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012007 -------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
นายมนวรรธณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012116 ---------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29011005 -------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
นายประวิทย์
โฮมรูม
//------------- 29012118 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012009 ---------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
นายบวรศักดิ์
//------------- 29012118 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ